Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin v k.o. Ljutomer