Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem zemljišča v k. o. Ljutomer