Objava namera o ustanovitvi služnosti na nepremičninah v k.o. Ljutomer in Kamenščak