Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičninah (2)