Namera o ustanovitvi služnosti na napremičninah v k . o. Ljutomer