Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem kioska št. 1 na Glavnem trgu v Ljutomeru in turističnega objekta na Jeruzalemu