Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora št. 11 v Mestni hiši Ljutomer v najem