Javno naznanilo – obveščanje javnosti o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve