Javno naročilo: Ureditev komunalne infrastrukture v Babincih, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki – popravek 1