Javno naročilo: Sanacija kapilarne vlage v kleti objekta Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer