Javno naročilo: SANACIJA FASADE NA OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI - popravek