Javno naročilo: Rekonstrukcija Glasbene šole Ljutomer Slavka Osterca Ljutomer (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki) – popravek 1