Javno naročilo: KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKE SOSESKE JURŠOVKA - KAMENŠČAK, I. faza – nadaljevanje (cesta B)