Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Ljutomer za leto 2020