Javni razpis za podelitev koncesije za "CELOVITO ENERGETSKO PRENOVO STAVB V LASTI OBČINE LJUTOMER" - predložitev končne ponudbe - popravek