Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ljutomer v Svetu Zdravstvenega doma Ljutomer in Svetu Osnovne šole Stročja vas