Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ljutomer v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Pomurje