Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ljutomer v Svet zavoda CSD Ljutomer