Javni poziv (ponovni) za predlaganje kandidatov za predstavnike Občine Ljutomer v Svet Glasbene šole Slavka Osterca in predstavnika v Svet Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer