Javni poziv (ponovni) za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ljutomer v svet Glasbene šole Slavka Osterca