Podjetja

Cestni tovorni promet

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

Drugo inštaliranje pri gradnjah

Frizerska dejavnost

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

Oblaganje tal in sten

Postavljanje ostrešij in krovska dela

Proizvodnja kruha in svežega peciva ter slaščic

Zemeljska pripravljalna dela