Podjetja

Cestni tovorni promet

Fasaderska in štukaterska dela

Postavljanje ostrešij in krovska dela

Proizvodnja orožja in streliva

Vgrajevanje stavbnega pohištva