Podjetja

Dajanje drugih strojev in naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

Druge športne dejavnosti

Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

Obratovanje objektov za kulturne prireditve

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

Oddajanje zasebnih sob gostom

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami