Podjetja

Dejavnost zavarovalniških agentov

Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

Druga proizvodnja električne energije

Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Gojenje pečkatega in koščičastega sadja

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Inštaliranje vodovodnih in plinskih in ogrevalnih napeljav ter naprav

Krajinsko arhitekturno in urbanistično ter drugo projektiranje

Mehanska obdelava kovin

Montaža industrijskih strojev in naprav

Nespecializirana trgovina na debelo

Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

Oblaganje tal in sten

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

Okrepčevalnice in podobni obrati

Postavljanje ostrešij in krovska dela

Proizvodnja izdelkov iz žice in verig ter vzmeti

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev

Trgovina na debelo z mlekom in mlečnimi izdelki in jajci in jedilnimi olji ter maščobami

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah pretežno z živili

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

Zemeljska pripravljalna dela