Podjetja

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln in stojnic ter tržnic

Druga zaključna gradbena dela

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

Frizerska dejavnost

Medkrajevni in drug cestni potniški promet

Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

Popravila strojev in naprav

Postavljanje ostrešij in krovska dela

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

Storitve za rastlinsko pridelavo

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom

Turistične kmetije brez sob