Podjetja

Cestni tovorni promet

Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

Pleskarska dela

Računalniško programiranje

Strežba pijač

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji in priključki ter opremo

Umetniško ustvarjanje

Vzdrževanje in popravila motornih vozil