Podjetja

Dejavnost zavarovalniških agentov

Druge zdravstvene dejavnosti

Mehanska obdelava kovin

Oddajanje zasebnih sob gostom

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin in živih živali in tekstilnih surovin ter polizdelkov

Pridelovanje zelenjadnic in melon in korenovk ter gomoljnic

Storitve za rastlinsko pridelavo

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah pretežno z živili

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom in kovinskimi izdelki in barvami ter steklom