Podjetja

Inštaliranje vodovodnih in plinskih in ogrevalnih napeljav ter naprav

Nespecializirana trgovina na debelo z živili in pijačami ter tobačnimi izdelki

Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

Produkcija filmov in video filmov ter televizijskih oddaj

Proizvodnja začimb in dišav ter drugih dodatkov

Računovodske in knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje

Raziskovanje trga in javnega mnenja

Storitve za rastlinsko pridelavo

Vzdrževanje in popravila motornih vozil