Podjetja

Druga proizvodnja električne energije

Inštaliranje električnih napeljav in naprav

Inštaliranje vodovodnih in plinskih in ogrevalnih napeljav ter naprav

Računovodske in knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje

Stavbno mizarstvo in tesarstvo