Podjetja

Dajanje drugih strojev in naprav in opredmetenih sredstev v najem ter zakup

Druge športne dejavnosti

Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

Računalniško programiranje

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah pretežno z živili

Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

Vzdrževanje in popravila motornih vozil