Podjetja

Cestni tovorni promet

Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

Druga specializirana gradbena dela

Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

Frizerska dejavnost

Nudenje celovitih pisarniških storitev

Oblikovanje in aranžerstvo ter dekoraterstvo

Okrepčevalnice in podobni obrati

Popravila kovinskih izdelkov

Posredništvo pri prodaji živil in pijač ter tobačnih izdelkov

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore

Računovodske in knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje

Restavracije in gostilne

Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

Vzdrževanje in popravila motornih vozil