Podjetja

Druga proizvodnja električne energije

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin in živih živali in tekstilnih surovin ter polizdelkov

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

Restavracije in gostilne

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah pretežno z živili

Umetniško uprizarjanje

Vgrajevanje stavbnega pohištva