Podjetja

Čiščenje cest in drugo čiščenje

Dejavnost zavarovalniških agentov

Fasaderska in štukaterska dela

Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila

Proizvodnja kruha in svežega peciva ter slaščic

Strežba pijač

Trgovina na debelo z žiti in tobakom in semeni ter krmo