Podjetja

Fotografska dejavnost

Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov drugje nerazvrščenih

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili in pijačami ter tobačnimi izdelki

Vgrajevanje stavbnega pohištva

Vzdrževanje in popravila motornih vozil