Podjetja

Čiščenje cest in drugo čiščenje

Druga proizvodnja električne energije

Druga zaključna gradbena dela

Druge športne dejavnosti

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Fotokopiranje in priprava dokumentov ter druge posamične pisarniške dejavnosti

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Inštaliranje električnih napeljav in naprav

Kovanje in stiskanje in vtiskovanje in valjanje kovin ter prašna metalurgija

Nudenje celovitih pisarniških storitev

Oblikovanje in aranžerstvo ter dekoraterstvo

Obratovanje taksijev

Popravila strojev in naprav

Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov

Trgovina na debelo s pijačami

Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

Zemeljska pripravljalna dela