Podjetja

Cestni tovorni promet

Druga proizvodnja električne energije

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln in stojnic ter tržnic

Druge storitvene dejavnosti drugje nerazvrščene

Drugje nerazvrščeno izobraževanje in izpopolnjevanje ter usposabljanje

Inštaliranje vodovodnih in plinskih in ogrevalnih napeljav ter naprav

Nespecializirana trgovina na debelo

Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

Začasni gostinski obrati