Podjetja

Druga proizvodnja električne energije

Kozmetična in pedikerska dejavnost

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah pretežno z živili

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili