Podjetja

Cestni tovorni promet

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln in stojnic ter tržnic

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

Frizerska dejavnost

Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore

Računovodske in knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij