ZADRUGA ZA VZREJO ŽREBET LJUTOMER, Z.B.O.

Naslov: 
Cesta I. slovenskega tabora, 9240 Ljutomer
Dejavnost: 
Naselje: 
Ljutomer