MARJAN KAUČIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI