MAGDIČ, PODJETJE ZA PREDELAVO, ZBIRANJE IN RECIKLAŽO ODPADKOV D.O.O.