LOVREC-BIRO, OBDELAVA RAČUNOVODSKIH, KNJIGOVODSKIH IN DRUGIH PODATKOV D.O.O.