V kakšen času bo zaključen nadvoz in podvoz v Ljutomeru ter podvoz v Grlavi?

/ 31.5.2014

V kakšen času bo zaključen nadvoz in podvoz v Ljutomeru ter podvoz v Grlavi?

Dokončanje vseh izven nivojskih križanj cest z železniško progo v občini Ljutomer je predvideno v prvi polovici leta 2015.