Na podlagi katerih aktov občina zaračunava komunalni prispevek in koliko znaša?

/ 31.5.2014

Na podlagi katerih aktov občina zaračunava komunalni prispevek in koliko znaša?

Komunalni prispevek se zaračunava na podlagi 79. in 80. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012 in 109/2012) ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2010, 5/2011, 6/2011 in 8/2011).

Višina odmerjenega komunalnega prispevka je odvisna od velikosti parcele, neto tlorisne površine objekta in namembnosti objekta.