Kako in v kakšnem času se bo reševala ureditev prometa na Juršovki po rekonstrukciji vodovoda in kanalizacije?

/ 31.5.2014

Kako in v kakšnem času se bo reševala ureditev prometa na Juršovki po rekonstrukciji vodovoda in kanalizacije?

Občina Ljutomer skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije trenutno izvaja pilotni projekt prometne zasnove celotnega naselja Juršovka po zgledu dobrih praks iz EU. Tako so bili v mesecu maju izvedeni intervjuji z naključno izbranimi gospodinjstvi, na temo prometa v samem naselju, v prvi polovici meseca junija bodo sledile delavnice z vsemi tamkaj živečimi občani, ki bodo izkazali interes za sodelovanje. Na podlagi teh delavnic bodo pripravljene strokovne variante možnih prometnih ureditev, za katere so bodo tamkaj živeči občani opredelili kot primerne. Končna rešitev v obliki idejne zasnove bo predstavljena v času Evropskega tedna mobilnosti. V mesecu oktobru se bo izdelala PZI projektna dokumentacija. Pričetek del na prometni infrastrukturi je odvisen od terminske izvedbe izgradnje vodovoda in kanalizacije.