Kako je z odpravo pomanjkljivosti v OŠ Stročja vas?

/ 13.6.2016

Kako je z odpravo pomanjkljivosti v OŠ Stročja vas?

 

 

Občina Ljutomer je naročila izdelavo strokovnega poročila glede statične stabilnosti in mehanske odpornosti nosilnih konstrukcijskih elementov za novo OŠ Stročja vas.

Izbrani izvajalec bo proučil obstoječo dokumentacijo (PGD, PZI, PID, gradbeni dnevniki, izjave o vgrajenih materialih,…) in izdelal poročilo z globalno statično analizo stabilnosti objekta z ozirom na vidne poškodbe objekta.

Poročilo še ni izdelano. O ugotovitvah poročila  bomo OŠ Stročja vas seznanili po njegovem prejetju. Zaključki in ugotovitve poročila bodo osnova za pristop k nadaljnjim aktivnostim v zvezi s sanacijo poškodb na objektu.

Projekt sanacije nove OŠ Stročja vas je v Načrtu razvojnih programov Občine Ljutomer za obdobje 2016 – 2019  predviden v letu 2018.