Kakšne objekte je možno graditi na območju gozda, če zemljišče ni stavbno?

/ 31.5.2014

Kakšne objekte je možno graditi na območju gozda, če zemljišče ni stavbno?

V skladu s 52. členom OPN je na gozdnem zemljišču dopustno prepletanje primarnih dejavnosti kmetijstva in gozdarstva z dejavnostmi razpršene poselitve in spremljajočimi dejavnostmi ter dejavnostmi gospodarske javne infrastrukture. Nove dejavnosti, ki jih zaradi posebnosti ni mogoče umestiti v območje poselitve, so sprejemljive po predhodni oceni okoljske in prostorske sprejemljivosti.

Nezahtevne in enostavne objekte je na gozdnem zemljišču možno graditi v skladu s prilogo 2 OPN-ja (objavljen na spletni strani občine), kjer so ti objekti navedeni.