Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2018, z dne 23. novembra 2018