Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2019 z dne 19. julij 2019

ponedeljek, 22.7.2019

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2019 z dne 19. julij 2019

 

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2019, kije izšlo 19. julij 2019,vsebuje naslednjo uradno objavo Občine Ljutomer:

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka načrta Občinskega podrobnega prostorskega za širitev poslovne cone za območje EUP LJ 37 

 

Priponke: