Upravni odbor in Skupščina LAS Prlekija potrdila prvo spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija v obdobju 2014-2020

petek, 22.12.2017

Upravni odbor in Skupščina LAS Prlekija potrdila prvo spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija v obdobju 2014-2020

V ponedeljek, 18. decembra 2017, je potekala 8. seja Upravnega odbora (UO) LAS in nato še 4. seja Skupščine LAS Prlekija. Osrednja točka obeh dnevnih redov je bila sprememba Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Prlekija v obdobju 2014-2020. Na osnovi podaljšanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji in dopolnjene Uredbe CLLD bo celotno območje LAS Prlekija upravičeno do dodatnih 15 % sredstev glede na dosedanji finančni okvir iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Gre za dobrih 182.000 EUR dodatnih sredstev, za katere je UO ob potrditvi spremembe SLR sprejel sklep, da se razporedijo v Ukrep 1 »Bogatitev lokalne turistične ponudbe« (170.000 EUR) ter Ukrep 16 »Spodbujanje učinkovite rabe energije« (dobrih 12.000 EUR), ki se bodo lahko črpala po letu 2019.

Priponke: